KATILIM KOŞULLARI

1-) TARAFLAR İşbu sözleşme "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" olarak anılacak olup; Alacahırka Mah. Aydın Sokak No:15/3 16060 Osmangazi / BURSA ve Zekeriyaköy Mah. Kilyos Caddesi No:226 A:Blok D:2 SARIYER / İSTANBUL adreslerinde mukim Dijital Yaşam Bilişim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ("BİRELİNNESİVAR" olarak anılacaktır) ve sitede mevcut Sivil Toplum Kuruluşları (STK olarak anılacaktır.) İle ÜYE arasında www.birelinnesivar.com sitesine üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2-) TANIMLAR
ÜYE : İşbu sözleşmede belirtilen www.birelinnesivar.com'u kullanmak suretiyle; STK'ların yapmış olduğu etkinliklere katılarak destekte bulunan gerçek kişi ya da kurum.
SİTE :BİRELİNNESİVAR'a ait ve işbu sözleşme konusu hizmetin sağlanacağı www.birelinnesivar.com alan adı ile yayınlanan web sitesi.
ÜYELİK HESABI : Üye'nin SİTE içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda BİRELİNNESİVAR'a talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "SİTE" üzerinden erişilen "Üye"ye özel internet sayfası.
ÜYE ADI : BİRELİNNESİVAR kullanım şartları ve STK bağış şartları gereğince kişiler gerçek ad ve soyadlarını üyelik için kullanmakla yükümlüdürler.
ŞİFRE : Site'ye üyelik esnasında üyenin kendisinin belirleyeceği ve yalnızca kendisinin bileceği, kullanacağı ve bu aşamadan itibaren Site hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi sırasında kullanılacak harf ve numaralardan oluşan şifredir.
VERİTABANI: İçeriklerin ve tüm bilgilerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği yazılım.
ARAYÜZ: Veri tabanındaki bilgileri kullanıcının anlayabileceği ve yorumlayabileceği şekilde kullanıcıya sunan ve kullanıcının bilgi girmesini sağlayıp bilgileri veritabanı ile ödeme alt yapısı kuruluşuna aktaran tasarımlar, görseller, videolar, formlar vs. lerden oluşan site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren www.birelinnesivar.com web sitesindeki tüm web sayfaları.
HİZMET : SİTE'de belirtilen, BİRELİNNESİVAR tarafından aracılığı yapılan ve STK tarafından sunulan bağış ya da ihtiyaç sahiplerine iletilmek amacıyla ürün satışı hizmeti.

3-) SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
3.1. İşbu sözleşmenin konusu, SİTE'de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile SİTE içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin BİRELİNNESİVAR tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. ÜYE, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, SİTE içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin BİRELİNNESİVAR tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2. www.birelinnesivar.com web sitesini kullanan her kullanıcı bu koşulları "kendi iradesiyle" peşinen kabul etmiş sayılır. www.birelinnesivar.com sitesine giriş, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin vs. kullanılması sebebiyle, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan BİRELİNNESİVAR ya da STK sorumlu tutulamaz. Üye bu hususu kabul eder.

4-) ÜYELİK VE HİZMET ŞARTLARI
4.1. Üyelik sitenin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen şahıs tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kişisel bilgilerinin verilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. ÜYE'nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir ve aksine bir durumda BİRELİNNESİVAR sorumlu değildir.
4.2. SİTE'ye üye olabilmek için reşit olmak gerekmektedir. Reşit olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi "Üyeliğin" doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.
4.3. BİRELİNNESİVAR her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

5-) HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, site hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
5.2. Üye, BİRELİNNESİVAR'in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Ayrıca Üye, üyelik sözleşmesini onaylarken, ayrıca muvafakate ihtiyaç duyulmaksızın, tüm üyelik ve iletişim bilgilerinin destekte bulunduğu STK ile paylaşılacağını kabul eder. Üye'nin onayı halinde, tüm üyelik ve iletişim bilgileri reklam ve ticari amaçlarla 3. Kişilerle paylaşılabilecektir.
5.3. Üyelerin, BİRELİNNESİVAR tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla Üyelik Hesabına girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen Üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin, BİRELİNNESİVAR'in, STK'nın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
5.4. Üyeler site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin site üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı hizmetlerin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. BİRELİNNESİVAR, Üyeler tarafından BİRELİNNESİVAR'a iletilen site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı hizmetlerin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
5.5. Üyeler, BİRELİNNESİVAR'ın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.6. BİRELİNNESİVAR'in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üye'nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı BİRELİNNESİVAR doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.7. BİRELİNNESİVAR, site arayüzü ile ilgili olarak üyelerin sadece ilgili içerikleri görüntülemesine ve bu amaçla arayüzü kullanmasına izin vermektedir. Site arayüzünün izin verdiği erişim dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak içeriklere ulaşılmaya çalışılması, veya ulaşılması, içeriklerin kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, BİRELİNNESİVAR arayüz deki formlardan hukuksuz ve kötü eylem amaçlı içerik girilmesi link verilmesi gibi her türlü fiilin işlenmesi sistemin ve veritabanının işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; BİRELİNNESİVAR'ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
5.8. BİRELİNNESİVAR, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; BİRELİNNESİVAR her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
5.9. BİRELİNNESİVAR, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm site kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. BİRELİNNESİVAR, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
5.10. www.birelinnesivar.com sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklâmdır. www.birelinnesivar.com sitesi üzerinden bağlanılan diğer sitelerin içerikleri, bağlanılan sitelerin sorumluluğu altındadır. Bu sitelerin içeriklerinden, bu sitelerle ilgili doğabilecek hiçbir sorundan BİRELİNNESİVAR sorumlu tutulamayacağı gibi; linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında BİRELİNNESİVAR'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.11. Site üzerinde yapılan işlemler, bağışlar, ihtiyaç sahipleri için satışlar vs. ve ürünlere ait tüm veriler ile üyelerin bunlara bağlı işlemleri BİRELİNNESİVAR tarafından yedeklenmektedir. Üye'nin yazılı talebi ile kendisine ilişkin yedeklenen tüm bu veri, sadece STK ve üye ile paylaşılabilecektir. Ayrıca bu veriler BİRELİNNESİVAR tarafından da dilediği şekilde, iş ortaklarıyla da paylaşılmak suretiyle kullanılabilecektir.
5.12. BİRELİNNESİVAR, sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, "Üyelik Sözleşmesi" koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; BİRELİNNESİVAR bu içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

6-) HİZMETLER VE ÖDEME ŞARTLARI
6.1. BİRELİNNESİVAR site üzerinden, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "hizmet"leri Üyelere sağlayacaktır. BİRELİNNESİVAR tarafından verilen hizmetlerin temel hedefi; Üyelere, SİTE dahilinde bulunan STK bağış ve ihtiyaç sahipleri için satış projelerine maddi destek sağlamak, site üzerinden bağışa dair çevrimiçi ödeme yapmak hizmetleri ve ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için bir sürecin sağlanmasıdır. BİRELİNNESİVAR tarafından Üyelere sunulan üyelik hizmeti ücretsizdir.
6.2. Üye, site üzerinden yapacağı ödemenin direkt olarak ilgili STK hesabına yapıldığını, site üzerinden yapılan online ödemenin hiçbir şartta BİRELİNNESİVAR hesabına geçmediğini, ödemeyle ilgili herhangi bir iade hususu söz konusu olduğunda STK'nın tek başına sorumlu olduğunu, ödemeye dair taleplerin hiçbir şekilde BİRELİNNESİVAR'a yöneltilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.3. Üye tarafından online ödeme ile yapılan bağışlara dair makbuzlar ilgili STK tarafından hazırlanıp, üyenin kayıt olurken bildirdiği e-posta adresine gönderilecektir.
6.4. Site üzerinde gerçekleşen herhangi bir STK'ya ait bağış projesinin STK tarafından geri çekilmesi, hukuken engellenmesi, ya da BİRELİNNESİVAR'ın kusuru olmaksızın herhangi bir şekilde planlanandan erken sona ermesi halinde, üyeye herhangi bir ödeme iadesi yapılmaz, ödeme bağış kaydı olarak STK'ya iletilir ve bu durumda BİRELİNNESİVAR''ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üyenin böyle bir durumda BİRELİNNESİVAR'dan hiçbir talebi olamaz.

7-) GİZLİLİK POLİTİKASI
BİRELİNNESİVAR, sitede Üyelerle ilgili bilgileri işbu sözleşme kapsamında kendisi ve iş ortakları STK'lar yoluyla kullanabilir. BİRELİNNESİVAR Üyelere ait gizli bilgileri ancak işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8-) FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Bu site dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla veritabanı, arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden BİRELİNNESİVAR‘ın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) BİRELİNNESİVAR'a aittir. Üyeler, BİRELİNNESİVAR hizmetlerini, bilgilerini ve BİRELİNNESİVAR'ıin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının BİRELİNNESİVAR hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu sözleşme kapsamında BİRELİNNESİVAR tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde BİRELİNNESİVAR'ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ayrıca BİRELİNNESİVAR hizmetleri, bilgileri, BİRELİNNESİVAR telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm hakları saklıdır.

9-) SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
BİRELİNNESİVAR, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10-) MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BİRELİNNESİVAR işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BİRELİNNESİVAR için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BİRELİNNESİVAR'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve BİRELİNNESİVAR "in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar" olarak yorumlanacaktır.

11-) UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Avrupa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12-) BİRELİNNESİVAR KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda BİRELİNNESİVAR'in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, BİRELİNNESİVAR'i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin kanun nezdinde delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13-) YÜRÜRLÜLÜK
İşbu sözleşme "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek onay tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bir elin nesi var?

Birelinnesivar, İnsana, Hayvana, Doğaya, Dünyaya kısaca yaşama ve yaşama dair her şeye; değer katmak, iyilik yapmak, sevgi ve mutluluk yaymak amacı ile bir el uzatan tüm insanların ve kurumların buluşma noktasıdır.

HAKKINDA
İletişim

Tel & Whatsapp: +90(533) 145 14 93

E-Posta: bilgi@birelinnesivar.com

Takip Et